22.06.2024                                                              355771 kez ziyaret edildik.
 • Dergi Hakkında

 • Konular

   

  Bilgi Ekonomisi

   
    Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler  
    Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme  
    Enformasyon ve İletişim Teknolojileri  
    Ar-Ge ve Yenilik  
    Teknoloji ve Yenilik Iktisadi  
    Dijital Ekonomi ve Para/Maliye Politikaları  
    Global Ekonomik Krizler ve Bilgi Ekonomisi  
   

  Bilgi Yönetimi ve E-İşletme

   
    Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları  
    Bilgi ve Belge Yönetimi  
    Veri Madenciliği ve İçerik Yönetimi  
    E- İnsan Kaynakları Yönetimi  
    E-İşletmecilik ve Uygulamaları  
    E-Finans ve Bankacılık  
   

  Bilgi Toplumu

   
    Bilgi, İktidar ve Devlet  
    Bilginin Değeri ve Paylaşımı  
    Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi  
    Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri  
    Bilgi Toplumunda Enerji ve Güvenlik  
    Bilgi Toplumunda Medya ve İletişim  
    Sosyal Medya ve Toplumsal Etkileri  
   

  Bilgi Toplumu

   
    Bilgi, İktidar ve Devlet  
    Bilginin Değeri ve Paylaşımı  
    Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi  
    Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri  
    Bilgi Toplumunda Enerji ve Güvenlik  
    Bilgi Toplumunda Medya ve İletişim  
    Sosyal Medya ve Toplumsal Etkileri  
   

  E-Devlet/Ticaret

   
    E-Devlet ve Uygulamaları  
    E-Yönetişim ve Bilgi Kentleri  
    E-Belediye ve Bilgi Sistemleri  
    E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitim  
    E-Ticaret ve Uygulamaları  
    Elektronik Suç ve Cezalar  
   

  Diğer Konular

   
    Yükseköğretim ve Üniversiteler  
    Bilginin Kurumsallaşması ve Tarihi  
    Bilginin Kaynakları ve Bilgi Felsefesi  
    Küreselleşme ve Eleştirel Yaklaşımlar  
 • Kurullar

   

  <
   

  Editör/Editor in Chief

   
    Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak  
       
   

  Editör Yardımcıları / Editor Assistants

   
    Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kökalan  
    Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakır  
       
   

  Editörler Kurulu/Editorial Board

   
    Prof. Dr. Mahmut Bilen  
    Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan  
    Dr. Öğr. Üyesi. Barış Alpaslan  
    Dr. Öğr. Üyesi Canser Bilir  
    Dr. Öğr. Üyesi Ömer Avcı  
    Dr. Öğr. Üyesi Kenan Göçer  
    Dr. Öğr. Üyesi M. Büşra Altundere  
    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çetin  
    Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa Bilgin  
   

  E-posta / E-mail

   
    dergi@beykon.org - beydereditor@gmail.com  
   

  Hakem Kurulu / Referee Board

   
    Prof. Dr. Ali Rıza Abay Yalova Üniversitesi  
    Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Bilgi Üniversitesi  
    Prof. Dr. Ali Akdemir İstanbul Arel Üniversitesi  
    Prof. Dr. Remzi Altunışık Sakarya Üniversitesi  
    Prof. Dr. Kenan Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi  
    Prof. Dr. Yusuf Balcı İstanbul Üniversitesi  
    Prof. Dr. Ahmet Bardakçı Pamukkale Üniversitesi  
    Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi  
    Prof. Dr. Hayriye Atik Erciyes Üniversitesi  
    Prof. Dr. Hamza Ateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
    Prof. Dr. Susan Bruyere Cornell University  
    Prof. Dr. Berch Berberoglu University of Nevada  
    Prof. Dr. Taner Berksoy Maltepe Üniversitesi  
    Prof. Dr. M. Hüseyin Bilgin, İst. Medeniyet Üniversitesi  
    Prof. Dr. Yüksel Birinci Siirt Üniversitesi  
    Prof. Dr. Yılmaz Bingöl A. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  
    Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul S. Zaim Üniversitesi  
    Prof. Dr. Mehmet Duman İstanbul Üniversitesi  
    Prof. Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi  
    Prof. Dr. Musa Eken Sakarya Üniversitesi  
    Prof. Dr. Hüsnü Erkan Dokuz Eylül Üniversitesi  
    Prof. Dr. Ekrem Erdem Erciyes Üniversitesi  
    Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Yıldız Teknik Üniversitesi  
    Prof. Dr. Ercan Eren Yıldız Teknik Üniversitesi  
    Prof. Dr. Hüseyin Ergin Dumlupınar Üniversitesi  
    Prof. Dr. Neşe Erim İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
    Prof. Dr. Turan Erol İstanbul S. Zaim Üniversitesi  
    Prof. Dr. Gary S. Fields Cornell University  
    Prof. Dr. İsmail H. Genç American Uni. of Sharjah  
    Prof. Dr. Erdal Karagöl A. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  
    Prof. Dr. Harry Katz Cornell University  
    Prof. Dr. Tamer Koçel İstanbul Kültür Üniversitesi  
    Prof. Dr. Sarosh Kuruvillla Cornell University  
    Prof. Dr. Vilmante Kumpikaite Kaunas Uni. of Tech.  
    Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz Cornell University  
    Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi  
    Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Üniversitesi  
    Prof. Dr. William S. Neilson Texas A&M University  
    Prof. Dr. Süleyman Özdemir Bandırma O. Eylül Üni.  
    Prof. Dr. Nick Salvatore Cornell University  
    Prof. Dr. Hakan Sarıbaş Bülent Ecevit Üniversitesi  
    Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Üniversitesi  
    Prof. Dr. Şerafettin Sevim Dumlupınar Üniversitesi  
    Prof. Dr. Richard A. Swanson University of Minnesota  
    Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan Sakarya Üniversitesi  
    Prof. Dr. Sefer Şener İstanbul Üniversitesi  
    Prof. Dr. Gabriel Talmain York Üniversitesi  
    Prof. Dr. Aysıt Tansel Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
    Prof. Dr. Mehmet Tokat Hacettepe Üniversitesi  
    Prof. Dr. Yusuf Tuna İstanbul Ticaret Üniversitesi  
    Prof. Dr. Turan Yay Yeditepe Üniversitesi  
    Prof. Dr. Uğur Yozgat İstanbul Kültür Üniversitesi  
    Prof. Dr. Raquib Zaman Ithaca College  
    Doç. Dr. Mesut Akdere Purdue University  
    Doç. Dr. Feyza Balan Çanakkale O.M.Üniversitesi  
    Doç. Dr. Omar Khalid Bhatti İst. Medipol Üniversitesi  
    Doç. Dr. M. Behzat Ekinci Mardin Artuklu Üniversitesi  
    Doç. Dr. Ayfer Gedikli İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
    Doç. Dr. Yusuf Gümüş Dokuz Eylül Üniversitesi  
    Doç. Dr. Recep Öktem Marmara Üniversitesi  
    Doç. Dr. Buerhan Saiti İstanbul S. Zaim Üniversitesi  
 • Künye

  Periyodik Yayının Adı: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

  Yayın Türü:Uluslararası Elektronik Dergi

  Yayın Dili:Türkçe ve İngilizce

  Yayın Sıklığı: Yılda 2 kez (Güz ve Bahar)

  İnternet Adresi:http://www.beykon.org

  E-posta:dergi@beykon.org

  Yayıncı: İbrahim Güran Yumuşak

  ISSN: 1308-3937

  Dergi Hakkında: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYDER), 2006’dan itibaren yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi öncelikle Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yönetimi olmak üzere ekonomi, işletme ve ilgili diğer alanlardaki orijinal makaleleri yayımlamaktadır. BEYDER’e gönderilen makaleler herhangi bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Editörlükçe ön incelemesi yapılan makaleler, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Editörlük dergiye gönderilen makalelerin yayınlanmasını garanti ve makalelerde yer alan görüşlerin bilimsel, idari ve mali sorumluluğunu kabul etmez. Editörlük gerekli gördüğünde intihal denetimi yapabilir. Dergi hakkında geniş bilgiler www.beykon.org adresinde yer almaktadır.

  Yayın Etiği: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların gereken etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi'nde etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen dergi@beykon.org adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

 • Müracaat

 • Yazım Kuralları

  Yazım Kuralları:

  a. Çalışmada, başlık büyük harfle (14 punto) koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazar(lar)ın adı-soyadı (12 punto) alt alta yer almalıdır. Her bir yazar için sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.

  b. Başlık ve yazar adından sonra en az 200 en fazla 300 kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.

  c. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada renkli harf, grafik ve tablo yer almamalı, yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.

  d. Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.

  e. Paragraf başı yapılmamalı, dipnotlar ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Yumuşak, 2005a:520) şeklinde verilmelidir.

  f. Başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1, 1.1., 1.2.1 biçiminde numaralandırılmalıdır. Giriş, sonuç ve kaynaklar için numara verilmemelidir.

  g. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak Tablo 1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu (Ortalama Eğitim Yılı), Grafik 1:......... şeklinde yazılacak başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.

  h. Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.

  i. Sayfa altına ortalayarak 10 punto ile sayfa numarası verilmelidir.

  j. Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre 10 punto ve alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

 • Yayın Koşulları

  BEYDER’e gönderilen makaleler herhangi bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Editörlükçe ön incelemesi yapılan makaleler, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Editörlük dergiye gönderilen makalelerin yayınlanmasını garanti ve makalelerde yer alan görüşlerin bilimsel, idari ve mali sorumluluğunu kabul etmez. Editörlük gerekli gördüğünde intihal denetimi yapabilir.

 • Destekleyen Kurumlar

  Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

 • Neredeyiz ?

  Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  Adres: Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Toros Cad. Cevizli Mah. Gürbüz Sk. No:6/4 Maltepe / İstanbul

  Telefon: +90216.280 25 03

  Rektörlük: D-100 Karayolu Merdivenköy Mevkii No:6/1 Göztepe Kadıköy / İstanbul

  Telefon: +90216.280 33 33
  Fax: :+90216.602 28 05

  Official PCO
  Semtur Seminer Kongre Turizm Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
  Barbaros Mh. Başkan Sk. Soyak Gökyüzü Konutları C Blok D:2 Altunizade 34662 İstanbul
     T: +90 216 651 51 11                      
  F: +90 216 474 84 14
  E-mail: beykon@semtur.com.tr
            www.semtur.com.tr

  Kongre :kongre@beykon.org
                  beykon@gmail.com
  Dergi :dergi@beykon.org
  Genel Sekreterlik gsekreter@beykon.org:
   
   

 • Privacy Policy

  Aenean nonummy hendrerit mris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis.
  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus? Morbi urna libero, rhoncus malesuada sagittis in, venenatis a diam? Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adipiscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa? Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condiment.

  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu.

  privacy@demolink.org

 • Read More

  Aenean nonummy hendrerit mris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis.
  Morbi tempus neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus? Morbi urna libero, rhoncus malesuada sagittis in, venenatis a diam? Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

  neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit.

  Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit.
  Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu. Integer a diam massa.

  neque vitae diam tempus in scelerisque risus ullamcorper. Cras fringilla venenatis tempus Morbi urna libero.
  Donec mattis odio eget lacus facilisis condimentum. Etiam tortor odio, pretium nec feugiat non, laoreet a neque. Donec lobortis adipiscing nunc in elementum. Nullam lacus quam, molestie in semper at, scelerisque ut velit. Nam semper, metus feugiat facilisis pretium, nisl nisi hendrerit velit; vitae interdum arcu nisl sed lectus.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla non diam quis arcu adi piscing ullamcorper. Sed a libero id magna iaculis dignissim in ac velit. Vestibulum aliquam massa at ante tincidunt eu viverra magna suscipit. Donec iaculis nunc a massa molestie ut malesuada mauris tempor. Proin vitae leo iaculis mi sagittis volutpat in vel turpis. Vestibulum ultricies lobortis dolor, eu bibendum mi fermentum ut. Sed semper, sapien quis viverra molestie, felis augue ultricies velit, sit sodales lorem enim ut ante. Nullam placerat molestie lacus in consequat. Integer a diam massa. Sed convallis, ipsum ut fringilla dignissimante condimentorem, in imperdiet odio erat iaculis nunc. Morbi metus elit, consequat non imperdiet id, euismod et arcu. In velit tortor, convallis ut elementum at, pharetra non arcu.

 • Paylaş
© 2012  |                                                  The JKEM indexed by ASSOSINDEX , INDEXCOPERNICUS, ARASTIRMAX and EBSCO Publishing